O společnosti

 

Od roku 2011 se věnujeme novým technologiím v oblasti výroby a využití elektrické energie. Navrhujeme a stavíme fotovoltaické elektrárny v České republice i v zahraničí, staráme se o provoz a údržbu solárních parků a řešíme projekty v oblasti elektromobility.

Díky úzké spolupráci s Výzkumným energetickým centrem při Vysoké škole báňské v Ostravě a ČVÚT v Praze si udržujeme vysoký standard profesionality.

Dokážeme fotovoltaické elektrárny nejen správně navrhnout a postavit, ale například i zkontrolovat, zda výkon dodaných panelů odpovídá deklarovaným hodnotám výrobce, zda je elektrárna nastavená pro optimální využití instalovaného výkonu a monitorovat správnou funkci elektrárny.

Spolupracujeme