Montáž 108ks solárních panelů na šikmou střechu sportovní haly. Vyvedení výkonu bylo provedeno pomocí solárního střídače Huawei umístěného na střeše budovy. Byl instaloval monitoring celé FVE, který se online přenáší na TV instalovanou při vstupu do sportovní haly.