Montáž 55Ks fotovoltaických panelů stojících na samozátěžové konstrukci rozdělených do čtyř sekcí. Montáž čtyř hybridních střídačů s napojením no místních rozvodů. Zapojení s regulací přetoků do sítě pomocí systému Wattrouter.