Demontáž a montáž 2130ks panelů včetně podpůrné konstrukce kvůli výměně střešního pláště výrobního závodu. Opětovné namontování konstrukce a panelů v upraveném rozmístění. Výměna všech kabelových tras a DC kabelů.