Montáž 42ks solárních panelů umístěných na šikmou střechu a 12ks solárních panelu umístěných na rovnou střechu areálu firmy. Montáž dvou střídačů SolarEdge a 64ks optimetrů zajišťující bezpečné napětí 1V při vypnutí elektrárny. Montáž Systém akumulace energie (AC – coupling), akumulační kapacita úložiště 42,6 kWh, výkon 3×3,2 kW, systémové řízení, měřící moduly toku energie (chytré elektroměry), umístěný ve skříni s požárně bezpečnostním úsekem s dobou prohoření minimálně 90 min.