Montáž 299ks fotovoltaických panelů na šikmou plechovou střechu výrobních haly závodu v rozmístění East x West. Dodávka a montáž střídačů Fronius do protipožárního úseku uvnitř výrobní haly. Návrh a realizace aktivního řízení přebytků FVE pomocí pěti 30KW spirál. Úprava elektroměrového VN rozvaděče podle distribučních podmínek.