Montáž 333Ks fotovoltaických panelů rovnou střechu prodejny Lidl HK umístěnou na samozátěžovou konstrukci. Svedení všech stringů přes přepěťové ochrany do rozvaděče zajišťujícího odpojení stringů od střídače v případě požáru. Instalace stop tlačítek u hlavního vstupu do zázemí prodejny. Instalace a zapojení tří kusů střídačů Huawei společně s monitoringem omezující výkon FVE.